Føling og lavt blodsukker (hypoglykemi) ved diabetes

Lavt blodsukker har du når blodsukkeret er på 3.9 mmol/l eller lavere. Det vil variere når du opplever å få føling (symptomer på lavt blodsukker). Vanligvis vil blodsukkeret da være lavere enn 3.5 mmol/l. Tiltak må gjøres for å få blodsukkeret opp.

Send sidens lenke til en venn

Føling og lavt blodsukker kan skyldes flere ting:
• Tatt for mye insulin eller insulinstimulerende tabletter (sylfonylurea og glinider)
• Gjort for store fysiske anstrengelser
• Vært utsatt for kraftig stress
• Spist for lite
• Drukket alkohol

Det er ikke alltid det kan forklares hvorfor blodsukkeret har blitt lavt.

 

Alvorlighetsgraden av føling kan deles inn som følger: 

Lett føling 
Du kan fortsette med det du holder på med, bare du får i deg karbohydrater som for eksempel søt drikke eller druesukker. Hvis det er lenge til neste måltid, kan det også være nødvendig å spise noe (brød, knekkebrød e.l.)

Moderat føling
Du må avbryte det du holder på med, men klarer deg uten hjelp. Du bør straks få i deg søt drikke eller druesukker. Du bør alltid spise brød, knekkebrød e.l. etterpå.

Alvorlig føling
Du må ha hjelp av andre. Søt drikke inntas om mulig. Dette virker fort, men ikke lenge, og må derfor etterfølges av brød, knekkebrød e.l.

Insulinsjokk
Bevisstheten er nedsatt, og du klarer ikke å spise og drikke, og andre må overta helt. Det anbefales å måle blodsukkeret for å avgjøre om symptomene skyldes lavt eller høyt blodsukker. Ved usikkerhet og måling ikke er mulig, så skal det handles som om blodsukkeret er lavt. Etter et insulinsjokk kan det ta timer å normalisere kognitive funksjoner (reaksjonsevne, finmotorikk) etter at blodsukkeret er normalisert. «Følingen» er altså ikke over umiddelbart etter at blodsukkeret er blitt normalt igjen.


Symptomer ved lette til moderate følinger kan være:

 • svetting
 • skjelving
 • blekhet
 • konsentrasjonsvansker
 • nummenhet/prikking i lepper/tunge,
 • hjertebank
 • hodepine
 • synsforstyrrelser
 • kvalme
 • endret oppførsel
 • tørste og økt matlyst eller sult

Symptomer på alvorlig føling kan være:

 • talevansker
 • dobbeltsyn
 • forvirring
 • sterkt unormal oppførsel
 • nedsatt bevissthet
 • bevisstløshet


Symptomene kan variere sterkt fra person til person, og også endres over tid.

Lavt blodsukker er ikke farlig, med mindre du får det i situasjoner hvor det er spesielt viktig å være helt våken og klar, for eksempel ved bilkjøring. Hos personer med godt regulert diabetes type 1 er lette følinger svært vanlig. Det forekommer også ved diabetes type 2, men det er da sjelden alvorlig.

Kroppen forsvarer seg mot det lave blodsukkeret ved å lage hormoner (glukagon) som får blodsukkeret til å stige, såkalt motregulering. Følingssymptomene skyldes en kombinasjon av effekten på hjernens funksjon og effekten av de hormonene som lages.

Noen merker ikke at blodsukkeret blir lavt. Dette er vanligst hos personer med diabetes type 1, og særlig hos dem som har hatt sykdommen lenge. Ved gjentatte alvorlige hypoglykemier, kan evnen til å merke dem bli borte. Evnen kan gjenvinnes hvis man helt unngår lavt blodsukker i noen uker.

Klikk her for å se førstehjelp ved føling 

Les også Dette skjer med hjernen ved insulinsjokk på NHI.no (revidert 20.12.2017)