Lavt blodsukker - føling (hypoglykemi) ved diabetes

Det er individuelle variasjoner i hvor følingsterskelen ligger og en entydig definisjon på hypoglykemi er vanskelig. De fleste vil merke ubehag og få føling (symptomer på lavt blodsukker) når blodsukkeret er under 3.5 mmol/l. Lavt blodsukker er blodsukkerverdier under 4 mmol/l. Tiltak må da gjøres for å få blodsukkeret opp.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Hos personer med godt regulert diabetes type 1 er lette hypoglykemier svært vanlig. Ved mistanke om hypoglykemi er det viktig å måle blodsukkeret. Alvorlig hypoglykemi (omtåkethet, bevisstløshet/insulinsjokk) må så langt som mulig unngås. Hvis dette er uunngåelig for å få tilfredsstillende HbA1c, må man i stedet akseptere noe høyere blodglukosenivå. Frykt for hypoglykemi kan være en forklaring på dårlig blodglukosekontroll.

Symptomer:
Symptomene eller plagene når blodsukkeret blir lavt, kalles føling. Symptomene ved lette til moderate følinger kan være konsentrasjonsvansker, blekhet, skjelving/risting, svetting, nummenhet/prikking i lepper/tunge, hjertebank, hodepine, sult/tørste, forandring i oppførsel og kvalme. Symptomer ved alvorlige følinger kan være talevansker, dobbeltsyn, forvirring, sterkt unormal ev. voldsom oppførsel og koma. Symptomene kan variere sterkt fra person til person, og også endres over tid.

Lavt blodsukker er ikke farlig, med mindre du får det i situasjoner hvor det er spesielt viktig å være helt våken og klar, for eksempel ved bilkjøring. Føling er svært vanlig ved diabetes type 1. Det forekommer også ved diabetes type 2, men det er da sjelden alvorlig.

Kroppen forsvarer seg mot det lave blodsukkeret ved å lage hormoner (glukagon) som får blodsukkeret til å stige. Følingssymptomene skyldes en kombinasjon av effekten på hjernens funksjon og effekten av de hormonene som lages.

Noen merker ikke at blodsukkeret blir lavt. Dette er vanligst hos personer med diabetes type 1, og særlig hos dem som har hatt sykdommen lenge. Ved gjentatte alvorlige hypoglykemier, kan evnen til å merke dem bli borte. Evnen kan gjenvinnes hvis man helt unngår lavt blodsukker i noen uker.

Man kan skille mellom 4 alvorlighetsgrader:
1. Lett føling, hvor man kan fortsette med det man holder på med, bare man får i seg karbohydrater som for eksempel søt drikke eller noen glukosetabletter. Hvis det er lenge til neste måltid, er det nødvendig å spise noe i tillegg (brød, knekkebrød e.l.)

2. Litt alvorligere føling, hvor man må avbryte det man holder på med, men klarer seg uten hjelp. Man bør straks få i seg søt drikke eller innta druesukker. Etterpå bør man alltid spise brød, knekkebrød e.l.

3. Alvorlig føling, hvor man må ha hjelp av andre. Søt drikke inntas om mulig. Dette virker fort, men ikke lenge, og må derfor etterfølges av brød, knekkebrød e.l.

4. Insulinsjokk, hvor bevisstheten er nedsatt, og man ikke klarer å spise og drikke, og andre må overta helt. Gjentatte insulinsjokk kan hos noen føre til redusert hukommelse. Dette er spesielt farlig for små barn. Det anbefales å måle blodsukkeret for å avgjøre om symptomene skyldes lavt eller høyt blodsukker. Ved usikkerhet og måling ikke er mulig, handle som om det skyldes lavt blodsukker.

Behandling:
Ved bevisstløshet må det ikke gis mat og drikke. Smør for eksempel honning eller melis oppløst i litt vann på innsiden av kinnene eller på tennene. Har man engangssprøyte (1 mg) med glukagon settes denne i muskelen på låret. Glukagon kan framkalle brekninger, så legg personen i stabilt sideleie. Når personen våkner, må vedkommende spise noe som inneholder karbohydrater.

Hvis følingen ikke går over, må lege kontaktes - ring eventuelt 113. De gir intravenøs tilførsel (direkte inn i blodårene) av konsentrert sukker. Ved alvorlig hypoglykemi ved diabetes type 2 hos en som bruker tabletter, bør vedkommende inn på sykehus grunnet tablettenes lange virketid.

Les mer om førstehjelp ved føling 

Les også Dette skjer med hjernen ved insulinsjokk på NHI.no (revidert 20.12.2017)

Årsaker:
Føling kan skyldes at man har
• Tatt for mye insulin eller tabletter
• Spist for lite
• Gjort for store fysiske anstrengelser
• Vært utsatt for kraftig stress
• Drukket mye alkohol

Det er ikke alltid like lett å forklare hvorfor blodsukkeret har blitt lavt.

Les svar fra Diabeteslinjen på spørsmålet Hva påvirker blodsukkeret?