1. Få en god start

 • Kontakt leder av ditt lokallag/fylkeslag slik at telefonnummer og mailadresse er oppdatert.
 • Ta kontakt med styret for å finne ut når første møte er.
 • Det finnes også et oppstartskurs som styret kan gjennomføre for deg som er ny. 

 Det er lov å være ny og nysgjerrig – spør i vei! Vi trenger deg!

2. Last ned tillitsvalgtheftet

Et av dine viktigste verktøy som tillitsvalgt er tillitsvalgtheftet. Her får du informasjon om følgende temaer:

 1. Organisasjon
 2. Styringsverktøy
 3. Organisasjonens historie
 4. Å være tillitsvalgt
 5. Kommunikasjonsarbeid
 6. Medlemskap og verving
 7. Økonomi
 8. Arbeidsområder

Heftet gir deg trygghet i rollen som tillitsvalgt.

3. Bli kjent med oppgaven din

Du er nå på diabetes.no «for tillitsvalgte», som er vår digitale kommunikasjonskanal til deg som tillitsvalgt. Her finner du mange gode verktøy og nyttig informasjon som kan hjelpe deg i arbeidet. 

Undersøk muligheten til å delta på grunnkurs for nye tillitsvalgte. Klikk her for mer informasjon om grunnkurs: www.diabetes.no/grunnkurs

4. Bli kjent med organisasjonen

 • Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er interessert i diabetes.
 • Diabetesforbundet har omlag 31.000 medlemmer fordelt på 11 fylkeslag og over 100 lokallag i tillegg til sentrale styrer og utvalg.
 • Her finner du lenker til organisasjonens strategi, verdier, vedtekter og organisasjonskart.
 • Våre verdier: Diabetesforbundet skal være en troverdig, hjelpsom og modig organisasjon, og dette danner en felles plattform for alle våre handlinger. Våre verdier gjør deg trygg som tillitsvalgt. Bli inspirert her.
 • Vår strategi: Strategien legger føringer for handlinger/aktivitetsplaner. Se strategien 2022-2024.
 • Vår historie: Historien til Diabetesforbundet startet i 1948 – les om hva vi har fått til.
 • Våre vedtekter: Vedtektene er hele organisasjonens «grunnlov». Se vedtektene.

Sammen for et godt liv med diabetes – og en framtid uten

Vi er her for deg

Sentralstyret og sekretariatet er din støttefunksjon og kan svare på det du måtte lure på. Er det noe du vil snakke om, ikke nøl med å ta kontakt.

Sentralstyrets kontaktinformasjon

Sekretariatets kontaktinformasjon

Ta kontakt med oss – vi hjelper deg.  

Takk for at du gir av din tid til diabetessaken.