1. Få en god start

 • Kontakt leder av ditt lokallag/fylkeslag slik at telefonnummer og mailadresse er oppdatert.
 • Ta kontakt med styret for å finne ut når første møte er.
 • Det finnes også et oppstartskurs som styret kan gjennomføre for deg som er ny. 

 Det er lov å være ny og nysgjerrig – spør i vei! Vi trenger deg!

Temaer i tillitsvalgtheftet

Et av dine viktigste verktøy som tillitsvalgt er tillitsvalgtheftet. Last ned tillitsvalgtheftet her.

 1. Organisasjon
 2. Styringsverktøy
 3. Organisasjonens historie
 4. Å være tillitsvalgt
 5. Kommunikasjonsarbeid
 6. Medlemskap og verving
 7. Økonomi
 8. Arbeidsområder

Heftet gir deg trygghet i rollen som tillitsvalgt.

2. Bli kjent med oppgaven din

Du er nå på diabetes.no «for tillitsvalgte», som er vår digitale kommunikasjonskanal til deg som tillitsvalgt. Hvis du trenger hjelp til å bruke siden, kan du se på disse opplæringsvideoene om hvordan du kommer i gang.

Undersøk muligheten til å delta på grunnkurs for nye tillitsvalgte. Klikk her for mer informasjon om grunnkurs: www.diabetes.no/grunnkurs

Last ned tillitsvalgtheftet for å bli kjent med organisasjonen og tillitsvalgtarbeidet. 

3. Bli kjent med organisasjonen

 • Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er interessert i diabetes.
 • Diabetesforbundet har omlag 31 000 medlemmer fordelt på 11 fylkeslag og over 100 lokallag i tillegg til sentrale styrer og utvalg.
 • Diabetesforbundet skal være en troverdig, hjelpsom og modig organisasjon, og dette danner en felles plattform for alle våre handlinger. Våre verdier gjør deg trygg som tillitsvalgt. Bli inspirert av våre verdier her.
 • Historien til Diabetesforbundet startet i 1948 – les om hva vi har fått til her.
 • Organisasjonskartet vårt - Se bilde med utfyllende forklaring her 
 • Strategien legger føringer for handlinger/aktivitetsplaner – last ned her.
 • Få tips til hvordan du bruker strategien - Se film her
 • Idéhefte og arbeidsmal for tiltak knyttet til strategien – last ned idéheftet her og arbeidsmalen her
 • Vedtektene er hele organisasjonens «grunnlov» – last ned her.

Sammen for et godt liv med diabetes – og en framtid uten

Vi er her for deg

Sentralstyret og sekretariatet er din støttefunksjon og kan svare på det du måtte lure på. Er det noe du vil snakke om, ikke nøl med å ta kontakt.

Sentralstyrets kontaktinformasjon: 
https://www.diabetes.no/om-oss/nasjonale-styrer/

Sekretariatets kontaktinformasjon: 
https://www.diabetes.no/om-oss/ansatte/

 

Ta kontakt med oss – vi hjelper deg.  

Takk for at du gir av din tid til diabetessaken.