1. Rekruttering

 • Finn fram til lokale entusiaster som ønsker å gjøre en frivillig innsats for diabetessaken, minimum tre–fem personer. Ressurspersoner som kan bidra i rekrutteringen, er folk i fylkesstyret, diabetessykepleiere helsesøstre, personer på frisklivssentralene og lærings- og mestringssentrene.
  • Helsepersonell har ikke mulighet til å gi deg andres personopplysninger, men de kan videreformidle din kontaktinformasjon til aktuelle kandidater.
 • Kanskje kan du undersøke muligheten for å holde et innlegg på et diabeteskurs? Der vil du kunne møte personer som kan tenkes å ville bidra i et lokallag. Noter navn, telefonnummer og e-postadresse, slik at en fra fylkesstyret kan kontakte vedkommende – da blir det mer forpliktende.

 • Bruk medlemslistene – ring rundt og hør om noen vil engasjere seg i lokallaget. Finnes det et forumstyre i deres fylke, er dette også en arena for rekruttering.

 • Vi anbefaler fylkeslaget å avholde et arrangement,med fokus på  å etablere et lokallag.Det vil gjøre det lettere å møte aktuelle kandidater og bygge relasjoner. Arrangerer dere et foredrag, sørg for at foredragsholder har et tema som fenger, slik at folk kommer.

Fem gode grunner til å være tillitsvalgt og frivillig

 • Det er givende å gjøre noe for andre
 • Det er sosialt og gøy å jobbe sammen i team med andre som brenner for diabetessaken
 • Du får selv delta på kurs og arrangementer
 • Du får være en del av en større helhet – din stemme vil bli hørt
 • Du vil lære mer om din egen diabetes

2. Spre budskapet

Markedsføringen kan være avgjørende for sukessen med det første møtet. Sørg for å gå bredt ut med en ryddig og informativ invitasjon. 

Alt markedsføringsmateriell kan lages i dette verktøyet: Klikk her

I hvilke kanaler kan man markedsføre dette konseptet?

 • E-post – Sende ut til alle medlemmer, likefamilier, skoler, barnehager og aktuelle foreninger. (kan sendes via diabetes.no)

 • Facebook og Instragram – Legge ut og dele på alle sider tilknyttet fylkeslaget (Fylkeslaget, BFU, Ungdiabetes) og dele som privatpersoner 

 • Nettsiden Diabetes.no – Legg arrangementet inn i kalenderen.

 • Avis – Annonser arrangementet i lokalavisen, uten å legge vekt på at det skal rekrutteres til et nytt styre. Inviter lokalavisen til å lage en sak om at det ønskes å konstituere et nytt lokallag i Diabetesforbundet.

 • Lokalradio – Be om litt tid på radioen til å reklamere for deres arrangement

 • Plakater – på butikken, skolene, barnehagene, apotek, legesenter ol. 

Trenger du hjelp til kontakt med media, ta kontakt med presseansvarlig i Diabetesforbundet, Ingvild Eilertsen: ingvild.eilertsen@diabetes.no

3. Stiftelsesmøte

Når du har tre–fem personer som har sagt seg villig til å sitte i et lokallag, kall inn til et stiftelsesmøte.

Hva skal gjøres på et stiftelsesmøte:

 • Sørg for at det oppnevnes et interimsstyre som fungerer inntil årsmøte blir avholdt.
 • Det må føres protokoll fra stiftelsesmøtet, som signeres av to valgte personer. Dette er nødvendig for å kunne registrere lokallaget i Brønnøysundregistrene. Husk at valget må komme frem i protokollen.
 • Få også med hvem som skal fungere som leder og kasserer og som skal ha disposisjonsrett til en framtidig bankkonto.
 • Avklar hvem som skal ha det videre ansvaret for informasjon og organisering.

 

4. Registrering og økonomi

Lokallaget skal registreres i Brønnøysundregistrene, og det gjøres via følgende lenke: https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/ 

Her finner du forklaring på framgangsmåten og hvilke opplysninger som må komme fram i protokollen. Ha disse vedleggene klar:

 • Diabetesforbundets vedtekter
 • Protokoll fra stiftelsesmøtet
 • Vedtak fra fylkesstyret om at lokallagsstyret er godkjent (jf. § 37 i vedtektene)

Når lokallaget får tildelt organisasjonsnummer, kan bankkonto opprettes.

Når et nytt lokallag er stiftet og godkjent av fylkesstyret, jf. § 35, sender fylkesstyret stiftelsesprotokollen til sekretariatet. Utgifter i forbindelse med opprettelse av lokallag dekkes av vedkommende fylkeslag.

 

5. Send informasjon til sekretariatet

Send stiftelsesdokumentet og informasjon om de nye tillitsvalgte til sekretariatet på post@diabetes.no 

De nye tillitsvalgte vil snart motta en e-post fra sekretariatet med informasjon om det å være tillitsvalgt i Diabetesforbundet. (oppstartsguide nye tillitvslagte)

Når navnene til de nye tillitsvalgte er registrert, vil de få tilgang til mine sider på diabetes.no, hvor du er nå.  Her vil de finne informasjon og verktøy som kan brukes i styrearbeidet. Om man har problemer med å registrere seg, sjekk ut disse opplæringsvideoene om hvordan komme i gang. Eller ta kontakt på post@diabetes.no

Interimsstyret har ansvar for å kalle inn til det første ordinære årsmøtet i lokallaget. Det er først etter at ordinært årsmøte er avholdt, at laget formelt er godkjent og kan motta andel av medlemskontingent fra det nasjonale leddet.

6. Meld de nye tillitsvalgte på grunnkurs

Grunnkurs vil bidra til at de nye tillitsvalgte får en inspirerende og trygg start i tillitsvalgtrollen. Grunnkurs arrangeres i august/september. Logg inn på «Min side» og les mer her: www.diabetes.no/grunnkurs

Lokallag med en beholdning på under kr. 10 000,- gis anledning til å søke sentralstyret om støtte til kursavgifter. For støtte til kursavgift søker du reisestipend for tillitsvalgte med søknadsfrist 25.mai. Søknad sendes til post@diabetes.no  Informasjon om reisestipend finner du her.