NRK meldte forrige uke om Fredrik Pettersen, som har diabetes type 1, men likevel ikke blir prioritert for koronavaksine. Diabetesforbundet har fått henvendelser om flere lignende tilfeller, og NRK-saken førte til enda flere henvendelser.

Les om noen av tilfellene vi har fått høre om sist i artikkelen.

– Fornuftig å prioritere alle med diabetes

– Det er utrolig og veldig beklagelig at leger ikke følger retningslinjene til FHI, sier professor og overlege Trond Geir Jenssen ved Oslo universitetssykehus. Han er Diabetesforbundets medisinske rådgiver.

Ifølge retningslinjene til Folkehelseinstituttet (FHI), skal alle med diabetes ned til 18 år få vaksinen før man vaksinerer friske personer yngre enn 65 år. Men noen leger avviser diabetespasientene med forklaring om at de har for god kontroll på blodsukkeret. 

– For dem med diabetes er risikoen for sykehusinnleggelse økt med 50 prosent, sammenlignet med personer uten diabetes. Blodsukkerkontroll er bare én av flere risikofaktorer. Både overvekt, nyrefunksjon, blodtrykk og andre risikofaktorer ved diabetes bidrar, så det er helt feil å utelukkende fokusere på blodsukker, mener Jenssen.

Selv om risikoen for alvorlig koronasykdom øker med alderen og andre tilstander, mener Jenssen at det er fornuftig å prioritere alle med diabetes, også de som er unge og ellers friske.

Trond Geir Jennsen. Foto: Erik M. Sundt

– Statistikker gir ikke belegg for å si at unge mennesker med rimelig kontrollert diabetes ikke har økt risiko for sykehusinnleggelse ved covid-sykdom. Tallmaterialet er for lite til å stadfeste dette, så det er bedre å tenke føre var. Ungdom med diabetes får en utfordrende blodsukkerregulering med covid-sykdom. Ja, vi så av statistikk fra Storbritannia at ingen under 50 år med diabetes type 1 døde av covid-19, men død kan ikke være parameteren man måler etter. Vi kan heller ikke se oss blinde på statistikker ett år tilbake i tid, nå når det er flere mutasjonsvarianter som vi ikke har like mye kunnskap om, mener Jenssen.

– Leger har handlet i god tro

Marte Kvittum Tangen leder Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Hun mener feilprioriteringene hovedsakelig bunner i misforståelser.

– Dette handler om at veiledningene fra FHI har vært utydelige, og at det kan ha blitt satt en grense for blodsukkerkontroll i dataverktøyet for å hente ut pasientdata. Fastlegene har handlet i god tro, sier Kvittum Tangen.

Marte Kvittum Tangen.
Foto: Lisbeth Nilsen

Slik Diabetesforbundet har skrevet om, ble det i en tidlig fase vurdert å sette en prioriteringsgrense ved langtidsblodsukker (HbA1c) på 58 mmol/mol. Men dette ble ikke vedtatt gjennomført, sa Hanne Løvdal Gulseth, fagdirektør ved FHI.

NFAs innsatsgruppe for covid-19 har diskutert vaksinesaken, og det er sendt ut ny informasjon til alle allmennleger, forteller Kvittum Tangen. Hun understeker at legene har gjort så godt de kan i en uoversiktlig situasjon.

– Fastlegene har gjort en kjempeinnsats så godt de kunne ut fra veiledningen de har fått. Slike dataverktøy for uttrekk av pasientgrupper er aldri blitt brukt før, men i veldig stor grad har prosessen gått over all forventning. Vi vet at det har vært en vanskeligere prosess i noen kommuner der de ikke har brukt fastlegene til å trekke ut risikopasienter, så legene skal ha ros for jobben de har gjort, sier Kvittum Tangen.

– Fortsett å si fra!

Hanne Løvdal Gulseth i FHI er enig i at fastlegene har gjort en god og viktig jobb med å identifisere risikogruppene.

Hanne Løvdal Gulseth.
Foto: Erik M. Sundt

– Det er over 300.000 pasienter med diabetes i Norge, og det skjer feil. Men 80 prosent av alle med diabetes, er allerede vaksinert, og vi regner med at alle nordmenn over 18 år har fått første dose innen skolestart. Nå er det viktig at vi jobber sammen for å få vaksinert de resterende med diabetes. Pasienter med diabetes har økt risiko for alvorlig forløp og bør derfor ta vaksinen, sier Gulseth.

Hun oppfordrer alle med diabetes som ikke har fått vaksine, om å fortsette å si fra.

– Ta kontakt med legen eller kommunen på nytt. Vis fram informasjonsbrev 20 fra FHI. I ytterste fall kan man klage til kommuneoverlegen dersom man fortsatt ikke blir prioritert for vaksinen.

 

Dette er saken

  • I mai kom de første meldingene til rådgivningstjenesten Diabeteslinjen: Personer med diabetes fortalte at de ikke fikk vaksinen, til tross for at de burde bli prioritert i henhold til retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI).
  • Enkelte leger mente at pasienter ikke behøvde å prioriteres. Begrunnelsene var oftest at de hadde lavt langtidsblodsukker (HbA1c) og god kontroll på sykdommen.
  • Diabetesforbundet var i kontakt med FHI, som sendte ut en presisering til landets kommuner om at alle med diabetes skal prioriteres, uavhengig av sykdomskontroll og blodsukkernivåer.
  • Likevel kom det stadig henvendelser, og saken førte til nyhetsinnslag på NRK radio og nrk.no.
  • Diabeteslinjen mottar fortsatt henvendelser om problemet.

Diabetesforbundet har fått tilbakemeldinger fra flere personer med diabetes som ikke er blitt prioritert for vaksine av legen sin. Enkelte har også blitt feilprioritert av vaksineansvarlige i kommunen. Henvendelsene har kommet både via Facebook-kommentarer, og via rådgivningstjenesten Diabeteslinjen. Her er noen av dem:

Facebook-kommentarer

«Jeg har ikke fått sms fra fastlegen, slik det ble sagt. Min gruppe er ferdig og gått videre til neste gruppe med prioritet.»

«Gjelder dette for diabetes type 2 også? Jeg er 61-modell, og fikk beskjed om at jeg har regulert blodsukkeret så godt at jeg ikke er prioritert.»

«Fikk beskjed av lege at jeg ikke var satt på prioritert liste siden jeg hadde blodsukker under 55.»

«I min kommune har gruppe 8 fått beskjed om vaksine. Jeg tilhører gruppe 7, har ennå ikke hørt noe.»

«Ringte sykehuset angående vaksinen og når skulle jeg få første dose. Fikk til svar at jeg var satt opp på desidert siste gruppe seinsommer, gruppe 9. Diabetiker og over 50 år.»

Henvendelser til Diabeteslinjen i mai og juni

Person med type 1: Ble meldt inn for vaksineprioritering av fastlegen, men ble likevel ikke registrert som det i kommunenes datasystem. Tok kontakt og ble registert først etter en måned. Har i juni ennå ikke fått innkalling.

Kvinne, født 1990, diabetes type 2: Fikk godkjent vaksinering i gruppe 7 av fastlegen sin. Booket en time og møtte opp til denne. Fikk nei av vaksinatør med begrunnelsen at hun ikke stod på medisiner og at hun var velregulert.

Kvinne, født 1985, type 1: Fikk nei til vaksine av fastlege til tross for at hun ikke er godt regulert og tidligere har referert til informasjonsbrevet fra FHI. Fikk til svar at hun skal vente til hennes aldersgruppe innkalles. Etter råd fra Diabeteslinjen ringte hun på nytt og henviste til informasjonsbrev fra FHI. Hun fikk til slutt vaksine den dagen.

Kvinne på 64 år: Fikk ikke tilbud om vaksine, selv om kommunen var i gang med å vaksinere gruppe 5, alder 55-64 år med underliggende kronisk sykdom. Fikk beskjed om at diabetesen hennes er for velregulert til at hun kan få vaksinen nå.

Mann, tilhører gruppe 6, alder 45-54 år med underliggende kronisk sykdom:  Har fått beskjed av legen sin om at han ikke skal prioriteres for vaksine fordi diabetesen hans er for godt regulert.