Psykologprisen til Jon Haug

Jon Haug – Diabetesforbundets psykologiske medarbeider – er tildelt Psykologprisen. – Fantastisk, sier prisvinneren.

Av Sven Grotdal

PRIS: Jon Haug har fått den høythengende Psykologprisen.
Foto: Erik M. Sundt

Send sidens lenke til en venn

Den 74 år gamle psykologen fra Sørum i Akershus har vært en banebrytende drivkraft i skjæringspunktet mellom diabetes og psykologi i flere tiår. Han er en kjent og kjær figur for veldig mange med diabetes, etter flere enn 1000 foredrag og mye klinisk praksis. Og han er spesielt glad for anerkjennelsen den høythengende prisen gir for det han kaller «psykologiens inntreden på somatikkfeltet».

– En pris som dette er selvfølgelig en stor anerkjennelse av både person og sak. Dette er fantastisk, overraskende og gledelig, og det sa jeg også i den korte talen jeg holdt ved prisutdelingen, sier Haug på telefon fra Bergen, der Norsk psykologforenings årlige utmerkelse ble utdelt under foreningens festspillkurs i går.

Faglig aktiv

Selv om han for lengst har passert tradisjonell pensjonsalder, er Jon Haug fortsatt faglig aktiv. Blant annet er han sentral i den pågående podcast-serien Diapodden i regi av Diabetesforbundet, og han har ganske nylig gitt ut boka «Diabetespsykologi – samspillet mellom kropp og sinn».

Nå er han invitert med i et nytt prosjekt i psykologforeningen:

– Helsepsykologi er på full fart inn som et eget fagfelt. Foreningen prøver å få til dette som en spesialitet i utdanningen, og arbeidet med det skal jeg være med på. Dette blir spennende, og det er veldig gledelig.


Nominert

Jon Haug ble nominert til Psykologprisen av Diabetesforbundet, og i begrunnelse ble blant annet dette trukket fram:

  • Gjennom sin empati, kunnskap, nysgjerrighet, respekt for andre mennesker og hans og kloke hode, har Jon Haug forstått psykologien bak denne sykdommen på en helt banebrytende måte. At det å leve med diabetes type 1 er psykologi og ikke medisin, som Haug hevder, har banet veien for psykologer i diabetesteam og i medisinsk diabetes-sammenheng.
  • Haug har så å si «trent opp» en rekke psykologer til å få en bedre forståelse av de psykologiske utfordringene ved diabetes type 1. Han har stått bak det som i dag er Faggruppe for diabetespsykologi med ca. 10 aktive psykologer som hver for seg jobber med diabetesrelatert arbeid.
  • Jon Haug har både gjennom sin forskning og sin omfattende undervisning lært leger og annet helsepersonell å forstå mestringsoppgaven og mestringsproblemet for pasienten med diabetes type 1, og hvordan man kan tilnærme seg løsninger for den enkelte pasient.

– Det må ha vært en god begrunnelse. Det var en enstemmig komité som gikk inn for å gi meg prisen. Jeg er veldig takknemlig, sier Jon Haug fra hotellrommet i Bergen, der frokost, full sommer og festspill venter.

Balanse

 «Prisvinneren mener det er spesifikke psykologiske utfordringer knyttet til ulike kroniske, somatiske sykdommer. Han hevder at intellektuell forståelse, følelsesmessig bearbeiding og handlingsrettede tiltak vil skape balanse mellom den kroppslige skaden og utfordringene som følger av den», heter det i et intervju med Jon Haug på psykologforeningen.no, der prisvinneren følger opp slik:

– Psykologisk kunnskap er inngangsporten til å finne denne balansen. Kropp og sinn er uløselig sammenbundet. Menneskets mentale evner er nødvendige hjelpemidler når kroniske sykdommer skal håndteres. Når man finner fram til dette samspillet sammen med pasienten, kan det gi et bedre utgangspunkt for å takle sykdom og negative følgetilstander.

Og:

– Menneskets mentale evner er nødvendige hjelpemidler når kroniske sykdommer skal håndteres.