Diabeteskonferansen gikk av stabelen 21.-23. oktober på Gardermoen. Her var 270 tillitsvalgte fra hele landet samlet til faglig påfyll og sosialt samvær.

Les mer: Med fokus på medlemsvekst og gode tilbud

Under konferansen ble også seks tillitsvalgte hedret som hverdagshelter. Hedringen av hverdagsheltene var fordelt over de tre dagene Diabeteskonferansen varte.

Her er de seks hverdagsheltene, med litt av begrunnelsene som ble lest opp på scenen:

Sitat

En trygg og god representant for ungdom.

Bjørn-Kevin Davenport, Vestfold og Telemark

Tillitsvalgt siden 2016. Har stått på med et stort engasjement og fått til mange gode aktiviteter for unge i sitt fylke. Han har vært en trygg og god representant for ungdom inn i fylkesstyret og hatt et godt samarbeid der. Det siste året har han også bidratt med stort engasjement og gode idéer inn i nasjonalt styre.

 

Sitat

En ordentlig ildsjel.

Edel Olstad, Vestland

Tillitsvalgt siden 1995. Vært lokallagsleder i en årrekke, og er nå nestleder i sitt lokallag. Var leder for Diabetesforum i sitt fylke i over 20 år og har bidratt sterkt til å øke kunnskapsnivået blant helsepersonell. Har i mange år vært fotterapeutenes representant i nasjonalt Diabetesforumstyre. En ordentlig ildsjel som gjennom mange år har arbeidet for å øke interessen for det store problemet som kroniske fotsår utgjør hos mennesker som har diabetes. For dette har hun tidligere mottatt ildsjel-prisen fra Norsk interessefaggruppe for sårheling (NIFS).

Sitat

Veldig løsningsorientert og engasjert.

Monica Urdalen, Agder

Har gjennom sitt brennende engasjement for diabetessaken inspirert mange gjennom flere år. Har hatt verv som både leder og sekretær i sitt lokallag, har tidligere vært fylkesleder i fem år, samt leder av Diabetesforum i sitt fylke. Hadde en viktig rolle i sammenslåingen av sitt fylke, og er veldig løsningsorientert og engasjert. Ikke redd for å snakke høyt og tydelig på vegne av mange.

Sitat

Har tatt initiativ, vist engasjement og stått på.

Mathilde Natlandsmyr, Rogaland

Tillitsvalgt siden 2012 og har hatt verv på både fylkesnivå og nasjonalt nivå. Tidligere leder av Ungdiabetes nasjonalt. Natlandsmyr har et stort hjerte for diabetessaken, og har brukt mye tid på å skape gode bånd og relasjoner på tvers av organisasjonen. Hun har tatt initiativ, vist engasjement og stått på for å skape en god og trygg plass for Ungdiabetes i forbundet. Hun har også gjort en fabelaktig jobb både i sitt eget styre og i sentralstyret gjennom flere år.

Les mer: Katrine Mariell Karlsen gjenvalgt som leder av Ungdiabetes

Sitat

En person med et stort hjerte for diabetessaken.

Jonny Rønning, Møre og Romsdal 

Tillitsvalgt siden 1994. Styremedlem i lokallaget, leder av Diabetesforum i sitt fylke, samt fylkesleder. Har arbeidet aktivt for å få til et godt Ungdiabetes i sitt fylke, og samarbeider med denne målgruppen på en formidabel måte. Han lar ungdommene vokse i sine verv, og er der alltid som en trygg samtalepartner og støtte når de trenger det. Dette er en person med et stort hjerte for diabetessaken som inspirerer og motiverer de rundt seg.

Sitat

En person som sprer god stemning.

Marit Svenkerud, Innlandet

Tillitsvalgt siden 2015. Sekretær i Gjøvik/Toten. Svenkerud er en person som sprer god stemning både lokalt og nasjonalt. Hun har stått på for diabetessaken i flere år på både lokal- og fylkesnivå. Svenkerud er en lyttende og trygg likeperson. Hun er også en ivrig verver – det setter vi stor pris på!