13. februar var Diabetesforbundet invitert til samtale på Stortinget for å snakke om fothelse. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Tove Elise Madland, er interessert i området, og hadde invitert både Diabetesforbundet og Fotterapeutforbundet til diskusjon om hva som skal til for å få ned tallene på fotsår og amputasjoner i Norge.  

For dårlig oppfølging

– Vi hadde en god dialog med Tove Elise Madland og ble møtt av en interessert og lydhør politiker som viste stor interesse for det vi hadde å si. Vi tok opp utfordringene og manglene i forebyggingen og behandlingen av diabetiske fotsår, sier Thale Solli Kvernberg, som er politisk rådgiver i Diabetesforbundet.

Diabetesforbundet var i møtet tydelige på at det jobbes for lite og for dårlig med å redusere antall fotsår og amputasjoner i Norge.  

Hovedbudskapet vårt er at alle med diabetes må få undersøkt føttene sine jevnlig av kvalifisert helsepersonell. I dag er det bare litt i overkant av 60 % som får undersøkt føttene sine på årskontrollen av de som blir fulgt opp på poliklinikk på sykehuset. For de med diabetes type 2 som blir fulgt opp av fastlegene, er tallene for dårlige til at vi kan oppgi noe sikkert anslag, men det vi vet er at det står dårlig til der ute, sier Kvernberg.

Ønsker program for fotsjekk

Diabetesforbundet ba Madland om å følge opp behandlingen av diabetesfoten med å sette dette i system på lik linje som øyescreeningprogrammet som nå rulles ut.

– Vi mener at fotterapeuter kan og bør ha en rolle i et lignende program for undersøkelse av føtter, sier Kvernberg.

Det var også Fotteraputforbundets budskap i møtet. Helsetjenestene er under sterkt press, med utfordringer  og mangel på ressurser til å gjennomføre alle nødvendige undersøkelser og forebyggende behandling.

– Vi mener derfor at vi må se til andre kompetente faggrupper som kan avlaste en presset helsetjenestene. Sammen med Fotterapeutforbundet ber vi om at det åpnes for refusjon på behandling hos autoriserte fotterapeuter, slik de har i både Danmark og Sverige, sier Kvernberg.  

Amputasjonstall på stedet hvil

Diabetesforbundet har i mange år snakket høyt om fotsår og amputasjoner, vist fram urovekkende bilder av skadde føtter og jobbet for bedre behandling og forebygging av diabetiske fotsår og amputasjoner.

– Vi kommer ikke til å gi oss før vi blir hørt, sier Kvernberg i Diabetesforbundet.

– Amputasjonstallene har holdt seg på stedet hvil de siste ti årene. Det er synd, når vi vet fra erfaringer i nabolandene våre at relativ enkle tiltak kan ha en forebyggende effekt.