_DSC4453 Kristian F Hanssen.jpg

Kristian F. Hanssen

Senior professor dr. Kristian Folkvord Hanssen har gjennom en mannsalder vært en av Norges ledende diabetespersonligheter og har markert seg både i forskning, undervisning og pasientbehandling.

Ikke minst er han opptatt av diabetes i samfunnet. Han har engasjert seg sterkt i temaer omkring diabetes i svangerskapet og svangerskapsdiabetes. Hanssen har vært sentral i Helsedirektoratets arbeid med å utarbeide behandlingsveiledning for disse tilstandene.

Han ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i 2019 for sin mangeårige ekstraordinære innsats innen fagområdet diabetes. Han har hatt et stort nasjonalt og internasjonalt engasjement og initiert og medvirket til bedre diabetesbehandling, ikke minst gjennom sin betydelige rolle i bedring av organisering av og kvaliteten på diabetesomsorgen i Norge.

Hanssen har gjennom en årrekke vært med i programkomiteen for Fagforum og foreleser denne gangen under «Spennende nyheter fra forskningen».

Bilde2.jpg

Trond G. Jenssen 

Trond G. Jenssen er professor i nyresykdommer ved Rikshospitalet og er en av de fremste spesialistene i landet på nyresykdom ved diabetes. Dette er et fagfelt med økende interesse de siste årene, ikke minst fordi moderne behandling kan bedre utsiktene for pasienter med diabetes som rammes av nyrekomplikasjoner.

Trond G. Jenssen er en eminent foredragsholder og er også medisinsk medarbeider i Diabetesforbundet. Han mottok Diabetesforbundets forskningspris 2020 for sitt mangeårige arbeid innen norsk og internasjonal diabetesforskning.

Jenssen er en av de mest sentrale forskerne innen diabetesfeltet i Norge, og nyter stor internasjonal anerkjennelse. Han er også leder av programkomiteen for årets Forskningsforum og har bidratt sterkt til både programinnhold og planlegging av årets konferanse.

Kåre Birkeland.jpg

Kåre I. Birkeland 

Kåre I. Birkeland er professor ved Avdeling for transplantasjonsmedisin ved UiO og overlege ved OUS. Birkeland leder Oslo Diabetes Forskningssenter, og er også leder i Norsk indremedisinsk forening. Han er en anerkjent og verdsatt foreleser og bidrar sterkt til å opplyse allmenheten om ny forskning. Han er leder for medisinsk fagråd i Diabetesforbundet og en sentral bidragsyterne til programinnhold på Diabetesforum 2021.

Han fikk Diabetesforbundets forskningspris i 2019 for sin lange og imponerende forskerkarriere. Birkeland har viet sin yrkeskarriere til diabetes; både som kliniker, forsker og formidler. Han har forsket på diabetes type 2 i mer enn 30 år.

Nylig mottok Birkeland nok en annerkjennelse; en nordisk pris fra Novo Nordisk Stiftelsen for å være en pioner innen klinisk forskning innen diabetes type 2 både i Norge og internasjonalt.

Bilde4.jpg

Naveed Sattar

Naveed Sattar er akademiker (aktiv klinisk) med erfaring i forskning og studier som undersøker årsakene (miljømessige og biologiske), nye behandlinger og sammenhenger mellom diabetes, fedme og hjertesykdom.

Han har publisert over 1000 artikler og har mottatt flere nasjonale og internasjonale priser for sin forskning, blant annet Camillo Golgi-forelesningen 2020 ved EASD. Han er assisterende redaktør for Sirkulasjon, og har ifølge Web of Science vært blant de mest siterte kliniske akademikerne i verden siden 2014. Han har vært med i flere retningslinjekomiteer og er for tiden involvert i flere livsstils- og kardiovaskulære utfallsforsøk ved diabetes og hjerte- og karsykdommer.

På Forskningsforum bidrar Sattar i sesjonen om åreforkalkning ved diabetes, samt under «Siste nytt fra forskningen» hvor han skal holde et innlegg om Covid-19.

Hanne Scholtz.jpg

Hanne Scholz

Hanne Scholz har vært sentral i å bygge opp et behandlingstilbud for øycelletransplantasjon ved type 1 diabetes på Rikshospitalet og forsker blant annet på bruk av stamceller i diabetesbehandlingen.

Hun følger den internasjonale utviklingen tett når det gjelder nye måter å forebygge eller behandle type 1 diabetes og hennes foredrag om disse temaene vekker alltid stor interesse.

Scholz foreleser både på Forskningsforum og Fagforum. Under forskningsdelen av konferansen deler hun sin kunnskap om betacelleerstatningsterapi i sesjonen «Diabetes og regenerativ medisin». På Fagforum forleser seniorforskeren om stamcellebehandling ved diabetes under «Spennende nyheter fra forskningen».

Bilde6 (2).jpg

Serena Tonstad 

Serena Tonstad er overlege ved Seksjon for preventiv kardiologi ved Oslo universitetssykehus. Hun er svært anerkjent som forsker og foredragsholder, særlig innen temaer knyttet til effektene av kostfaktorer og overvekt på diabetes og hjertekarsykdom. Hun har lang og bred erfaring med behandling av overvekt og endring av levevaner for å forebygge diabetes og hjertekarsykdom.

Overlege og spesialist på forebygging av diabetes og hjertekarsykdom Serena Tonstad «serverer deg» siste nytt om diabeteskosten i sesjonen «Spennende nyheter fra forskningen».

Dag Hofsø Dagens Medisin 2012.jpg

Dag Hofsø

Dag Hofsø er spesialist i endokrinologi og arbeider ved Senter for sykelig overvekt i Tønsberg. Sammen med teamet der har han gjort banebrytende forskningsarbeid om effektene av fedmekirurgi ved diabetes type 2. De har undersøkt både positive og negative virkninger av fedmekirurgi og har nylig studert hvordan insulinresistens og insulinutskillelsen fra bukspyttkjertelen endres etter slik kirurgi.

Du hører Hofsø under «Siste nytt fra forskningen» på Forskningsforum onsdag 28. april.


Line Wisting

Line Wisting arbeider som postdoktor ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), ved klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus, og er en av ganske få psykologer som knytter sin forskning til diabetes. Wisting har viet mye av sitt vitenskapelige arbeid til diabetes, med hovedvekt på spiseforstyrrelser og kroppsproblematikk.

Dette er viktige tema i diabetessammenheng, og Wisting har bidratt med internasjonalt anerkjente studier på dette feltet. Hun mottok i 2020 Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere.

På Fagforum får du høre om hovedfunnene fra hennes forskning om spiseforstyrrelser og de psykologiske aspektene ved diabetes type 1.