Stiftelsen Dam:

Ny søknadsordning for forsknings- og utviklingsprosjekter - søk innen 15. august

Stiftelsen Dams (Extrastiftelsens) nyeste ordning har som formål å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Send sidens lenke til en venn

Intern frist for skissesøknad er 15. august. Skissesøknad sendes eldri.ytterland@diabetes.no

Utvikling er stiftelsen Dams (Extrastiftelsens) nyeste ordning. Ordningen ble lansert 2. juni i år, og har som formål å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) som er rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Den faglige kompetansen har større vektlegging i prosjekter som får midler i denne ordningen og det kan søkes på blant annet (les mer om retningslinjene for ordningen her):

  • Virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap.
  • Systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot å implementere nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.

Det kan søkes om mellom 500 000 og 2 000 000 kr for hele prosjektperioden, som kan være på inntil 2 år. Ordningen gir ikke lønnsmidler til personer under utdanning.

I likhet med de andre tilskuddsordningene Stiftelsen Dam har, må søknadene gå gjennom en søkerorganisasjon. Diabetesforbundet er medlem i stiftelsen, og godkjent søkerorganisasjon. Diabetesforbundet åpner søknader for de søknadene som er i tråd med forbundets formål og strategi.

Den videre søknadsprosessen gjennomføres i 2 trinn. Etter godkjenning i Diabetesforbundet inviteres søker til å sende inn en skissesøknad. De høyest rangerte søknadene i denne runden gis tilgang til trinn 2, som er full søknad.

Hvis du har en god ide til et FoU-prosjekt, eller om du lurer på noe om ordningen, ta kontakt med eldri.ytterland@diabetesforbundet.no .