I november 2022 ble det meldt om delvis mangel på 1 mg Ozempic. Mangelen var forventet å vare fram til 1. mars.

Nå melder Legemiddelverket at mangelen vedvarer på ubestemt tid, og at det også er delvis mangel på 0,5 mg dose.

– Leveringen er uforutsigbar og vil trolig være det en tid framover, opplyser lege Ingrid Aas i Statens legemiddelverk. 

Det kommer forsyninger av Ozempic til Norge, men mengdene vil ikke være nok til å møte etterspørselen. 

Ingrid Aas i Statens legemiddelverk.

Kan vare ut hele 2023

– Mangelsituasjonen gjelder hele Europa. Novo Nordisk har foreløpig meldt om mangel på 1 mg Ozempic i hvert fall til midten av april, og til slutten av mars for 0,5 mg, sier Aas i Legemiddelverket.

På bakgrunn av dette har apotekene fått en midlertidig tillatelse til å selge utenlandske pakninger – dette for at apotekenes grossister skal få tilgang til større partier som de kan kjøpe inn. Men selv om denne tillatelsen varer bare fram til 1. mai, kan den forlenges dersom mangelen fortsetter, sier Aas.

– Produsenten av Ozempic, Novo Nordisk, har gitt oss signaler om at mangelen kan vedvare i hele 2023, sier hun.

Snakk med legen om annen behandling

I dag skriver mange leger ut Ozempic på hvit resept til behandling av overvekt. Diabetesforbundet mener at diabetespasienter bør prioriteres for Ozempic under mangelsituasjonen, siden Ozempic hovedsakelig er en diabetesmedisin.

Les mer: – Leger bør prioritere Ozempic til behandling av diabetes 

Men offisielt finnes det ingen føringer for prioritering av Ozempic til diabetespasienter under mangelsituasjonen.

Legemiddelverket råder leger til å vurdere behandling med andre legemidler om nødvendig.

– Det er selvsagt uheldig hvis diabetespasienter får problemer med tilgangen på en velfungerende behandling, og kanskje må avbryte behandlingen med Ozempic, men det finnes andre GLP1-analoger tilgjengelig, eller andre blodsukkersenkende legemidler, sier Aas.

Det innebærer at du med diabetes type 2 bør snakke med legen din dersom tilgangen på Ozempic blir vanskelig. Da kan legen vurdere en annen GLP1-analog eller annen medisin til deg.

Følger utviklingen tett

Legemiddelverket melder at de følger utviklingen tett fremover.  

– Dette er en sak vi følger veldig godt med på slik at vi kan håndtere mangelsituasjonen og gå ut med varsler til legene. Vi har jevnlig kontakt med produsenten Novo Nordisk, og med grossistene for å høre hva de eventuelt får kjøpt inn av utenlandske pakninger, sier Aas. 

Mer om Ozempic-mangelen: Saxenda og Wegovy fås ikke på blå resept: – Kan påvirke etterspørselen på Ozempic

Økt etterspørsel

– Mangelsituasjonen er global og skyldes i all hovedsak at etterspørselen er større enn forventet. Det vil selvfølgelig variere noe fra land til land i hvilken grad man blir berørt, skriver Tor Frostelid, norsk pressekontakt i Novo Nordisk, i en e-post.

Sammenlignet med ett år tilbake, leveres det ikke mindre mengder Ozempic til Norge nå enn før. Det viser tall vi har fått fra Apotekforeningen, som har undersøkt salget i databasen Farmalogg.

I mars 2022 ble det solgt totalt 40 148 pakninger med Ozempic. I februar 2023 ble det solgt totalt 57 108 pakninger.

To tredjedeler av salget er pakninger på blå resept.

Salget av Ozempic, tall innhentet av Apotekforeningen i Farmalogg.

(At tallene er høye for november og desember er ikke knyttet til mangelsituasjonen, men skyldes at mange med frikort henter ut medisiner disse månedene)

image1wjm8.png