I sin åpningshilsen innledet Bent Høie med å si at han var glad for at Diabetesforum kunne arrangeres digitalt siden koronapandemien setter en stopper for et fysisk arrangement.

– Jeg kan ikke se at det faglige innholdet lider av den grunn, snarere tvert imot, sa Høie, som la vekt på at årets program også tar for seg diabetes og covid-19.  

I sin tale trakk Høie fram samarbeidet mellom Diabetesforbundet og Helsedirektoratet om Nasjonal diabetesplan:

– Vi er i ferd med å avrunde nasjonal diabetesplan 2017-2021. Mitt inntrykk er at Helsedirektoratet og Diabetesforbundet har samarbeidet godt om diabetesplanen nå i snart fire år. Mange tiltak er gjennomført eller påbegynt. Samtidig er det fremdeles mye vi bør ta tak i. Diabetesforbundet er flinke til å fortelle meg hva som bør gjøres, og det skal vi i departementet lytte til, sa Høie.

Høie snakket også om NCD-alliansen og arbeidet med å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer.

NCD-alliansen består av Diabetesforbundet, Kreftforeningen, Rådet for psykisk helse, LHL og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Høie slo fast at det er mye å hente i forebygging og en tidlig innsats blant barn og unge, blant annet når det gjelder levevaner og kosthold. Han konstaterte at utviklingen går feil vei når det gjelder overvekt og fedme, og at det derfor er viktig med en innsats på befolkningsnivå.

Helseministeren pekte også på psykisk helse som et viktig område, da psykiske lidelser ofte opptrer sammen med kroniske sykdommer.

Høie snakket også om veien videre etter at Nasjonal diabetesplan går ut.

–  Vi vurderer hvordan vi skal følge opp diabetesplanen, som går ut i år. Vi har mange gode grunner for å videreføre denne, og det ønsker vi en dialog med Diabetesforbundet om, sa Høie, før han ønsket Diabetesforbundet lykke til med årets konferanse.

– Jeg håper at den digitale gjennomføringen gjør at ekstra mange får muligheten til å delta i år. Lykke til, sa Høie.