Må også tilbys de over 18 år:

Ber om FreeStyle Libre uten aldersbegrensning

Diabetesforbundet ber Beslutningsforum åpne FreeStyle Libre uten aldersbegrensning. Brevet påpeker feil og er også sendt til sentrale helsepolitikere.

Av Sven Grotdal

Send sidens lenke til en venn

Aldersbegrensningen er ikke begrunnet i vedtaket, og flere momenter i saken er direkte feil eller må bygge på misforståelser, heter det i brevet som ble sendt tirsdag. Som kjent vedtok Beslutningsforum opp for refusjon for FreeStyle Libre i sitt møte 14. mai, men da utelukkende for barn og unge under 18 år.

«En beslutning med bismak», var tittelen på generalsekretær Bjørnar Allgots blogginnlegg på dagensmedisin.no etter vedtaket, der han blant annet skrev:

«Den eneste grunnen som står igjen for en aldersbegrensning er frykten for økte kostnader. Hvis det er tilfelle, har ikke Beslutningsforum tatt inn over seg hva diabetesbehandling faktisk går ut på. Det store kostnadsspøkelse kommer når komplikasjonen oppstår og bein må amputeres, nyrer svikter eller hjerte- og karsykdom oppstår. Da løper kostnadene. God egenbehandling og blodsukkerkontroll skal hindre slike utfall. Det er god helseøkonomi. Det er ingen andre land som refunderer Freestyle Libre som har en aldersbegrensning på 18 år. Vi forstår ikke hvorfor Norge forsetter å være annerledeslandet når det kommer til diabetes.»

I brevet til Beslutningsforum fører Diabetesforbundet fire argumenter i pennen:

  • I protokollen fra møtet 14. mai gjøres det et poeng av at barn (fram til fylte 18 år) er spesialisthelsetjenestens ansvar. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for alle med diabetes 1, både voksne og barn, påpekes det. Og de aller fleste voksne får oppfølging hos diabetespoliklinikkene på sykehusene.
  • Vedtaket gir ingen medisinsk begrunnelse for å innføre aldersbegrensning. Det er ingen andre land med offentlig refusjon for FreeStyle Libre som har aldersbegrensning.
  • På Nye metoders nettside står det effekten av FreeStyle Libre ikke er vesentlig annerledes enn målemetoder med stikk i fingeren. Dette mener Diabetesforbundet er feil, med henvisning både til en rekke studier og sin egen spørreundersøkelse.
  • I vedtaket legges det stor vekt på personvernutfordringer knyttet til bruk av skyløsninger for avlesning av data. Diabetesforbundet mener dette er underlig, tatt i betraktning at FreeStyle Libre bruker blåtann – og ikke en skyløsning – for å få blodsukkerverdiene over til avleseren.

«På bakgrunn av ovennevnte punkter, med særlig vektlegging av spesialisthelsetjenestens «sørge for»-ansvar for alle med diabetes type 1, ber Diabetesforbundet om at Beslutningsforum åpner for at FreeStyle Libre også skal tilbys voksne over 18 år med diabetes type 1.», avsluttes brevet, som er signert av både forbundsleder Nina Skille og generalsekretær Bjørnar Allgot.