Koronaråd- og kunnskap endrer seg raskt. Artikkelen kan inneholde utdatert informasjon. Besøk diabetes.no/nyheter for å lese de nyeste artiklene, og finn informasjon på vår samleside Her finner du svar om diabetes og koronavirus

– Fastleger over hele landet opplever at folk ikke møter opp til de avtalte timene sine, eller de avlyser planlagte kontroller. Noen tar heller ikke kontakt ved akutte hendelser, eller de tar kontakt for sent. Det er bekymringsfullt, sier Marthe Kvittum Tangen. Hun er leder i Norsk forening for allmennmedisin.  

Årsaken til at folk dropper legetimen er trolig todelt. Den ene grunnen er at de tror helsetjenesten er overbelastet. De nedprioriterer sin egen helse for å skåne helsetjenesten under koronaepidemien.

Men legene har kapasitet, sier Tangen.

– Vi er der for pasientene som trenger oss. Ta kontakt med legen slik du tidligere ville gjort, oppfordrer hun.

Du bør derimot ikke dra til timen din hvis du har symptomer på en luftveisinfeksjon. Da må du først avklare hvor og om du skal møte legen.

– Ta kontakt med legen på telefon eller elektronisk. Det handler om at vi må sørge for at legekontorene og venterommene er trygge for smitte. Mange steder i landet har de opprettet egne mottak for å skille pasienter med luftveisinfeksjoner fra andre pasienter, sier Tangen.

Lettere med videokonsultasjon

Den andre årsaken til at folk dropper legetimene, er frykt for smitte. Det har vært tilfeller av smitte på legekontor, bekrefter Tangen. Men kontorene er tryggere nå enn i starten av epidemien, sier hun.

– Nå er det god organisering på legekontorene. Vi har gode smittevernrutiner. Vi har også fått mange over på videokonsultasjoner, sier Tangen.

Det er alternativet for deg som ikke vil eller kan gå fysisk til legen. Rundt 5000 fastleger tilbyr nå videokonsultasjoner. Det er nesten alle fastleger i Norge.

– Henvend deg til legen din på e-post eller telefon, så vil legen invitere deg til en konsultasjon og sende deg en oppskrift på hvordan du gjør dette. Vi har forståelse for at dette er nytt og uvant for mange, og vi må finne formen på det, men det er enklere enn man skulle tro. Nå kreves det heller ikke lenger at du logger deg inn med bank-ID for å gjennomføre konsultasjonen, sier Tangen. 

Du kan bruke nettsiden til ditt legesenter eller ringe dit. Du kan også logge deg inn på minhelse.helsenorge.no for å holde elektronisk kontakt med fastlegen din.

Les mer om e-konsultasjon her hos helsenorge.no

I denne saken har vi skrevet om hvordan du kan bestille medisiner hjemmefra

Viktig å følge opp kronisk sykdom

Tangen understreker at det er viktig for deg med kroniske sykdommer å unngå komplikasjoner. Det gjør du ved å møte opp til kontroller og ellers ta kontakt når helsen krever det. 

– Det er også viktig for å unngå eventuelle komplikasjoner av en koronassykdom. Du har mindre risiko for slike komplikasjoner hvis du har en godt regulert kronisk sykdom, sier hun.

 Diabetespoliklikk er blitt telefonklinikk

– Vi var tidlig ute med å snu poliklinikken vår fra en oppmøteklinikk til en telefonklinikk, forteller endokrinolog Tore Julsrud Berg, som er ansvarlig for diabetespoliklinikken ved Oslo universitetssykehus. 

Der har pasienter altså ikke selv avlyst timene sine, men blitt bedt om ikke å komme. 

– Vi har gjort de fleste konsultasjoner på telefon, og det går veldig bra. På mange måter driver vi samme poliklinikk som vi gjorde før pandemien. Det har noen svakheter. For eksempel får vi ikke sjekket blodtrykk eller føtter. For de som er dårlig justert eller syke, vil vi helst ta blod- og urinprøve på laboratoriet. Men for pasienter med en stabil diabetes, er det bedre å holde seg unna sykehusene, som kan være en smittekilde, sier Berg.

Så langt har pasienter ved poliklinikken fått oppfølgingen de trenger. Men nå øker presset på helsetjenesten, og ansatte må kanskje omprioriteres til infeksjonsavdeling og akuttmottak.  

– Da må vi kanskje skyve på noen timer. Folk med kronisk sykdom blir nedprioritert framover, sier Berg.

Han forstår at mange med diabetes er bekymret, men understreker at risikoen for alvorlig sykdom er liten dersom du ellers er frisk.

– Vi mener at diabetes i seg selv ikke gjør at du er i risikosonen, så sant du ikke har tilleggsfaktorer som senkomplikasjoner. Ut fra dataene vi har nå, ser det ikke ut til at personer med diabetes verken har økt risiko for smitte eller alvorlige hendelser i forbindelse med covid-19, sier Berg.

Han oppfordrer deg med diabetes om å følge med på Helsenorge.no for å holde deg oppdatert på informasjon. 

Møt opp, sier Diabetesforbundet

Generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet har en oppfordring til personer med diabetes:

– Hold fast på avtalene, men gjennomfør gjerne legetimen på telefon eller video. Noen prøver må man møte opp på fastlegekontoret for å ta. Men blodtrykksmålinger kan for eksempel tas på et laboratorie hvor det er færre mennesker. Utsetter alle med diabetes timene sine så bkan folk bli sykere på litt lengre sikt, sier Allgot.

Flere artikler om koronavirus

Få svar på spørsmål om korona her