Barnepoliklinikkene kan bli bedre, viser pårørendeundersøkelse

En undersøkelse av pårørende til barn med type 1 utført av Barnediabetesregisteret og FHI har avslørt store variasjon i hvordan de opplever behandlingen på barnepoliklinikkene, særlig når det kommer til utstyr.

Av Atle Egil Knoff Glomstad

TESTER BRUKERNE: Pårørende til barn med type 1 ble spurt hvor fornøyd de var med barnepoliklinikken sin. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

For første gang i Norge blir resultatene fra en brukerundersøkelse brukt i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. De utvalgte brukerne er pårørende til barn med diabetes type 1 som er registrert i Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes (Barnediabetesregisteret), og deres erfaringer med barnepoliklinikkene landet over. 27 poliklinikker alt i alt.

Store forskjeller

Resultatene viser at det er til dels store forskjeller mellom barnepoliklinikkene, ikke minst når det gjelder barnas utstyr, sier Torild Skrivarhaug, leder av Barnediabetesregisteret og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken på Oslo universitetssykehus.

– Den nasjonale undersøkelsen viser mange positive resultater og høye skår, men det er også stor variasjon mellom poliklinikkene. Pårørende gir høye skår til sykepleiere og leger, og lavest skår på utstyr. Her er det også størst forskjell mellom poliklinikkene, forteller Skrivarhaug, som også understreker at målet med undersøkelsen er at den skal være til hjelp med å forbedre behandlingen av barn og unge med diabetes.

FHI-rapport

Skrivarhaug forteller at alle foreldre til barn med diabetes type 1 ble invitert til å svare på undersøkelsen, og at 55 prosent har svart.

I pilotprosjektet ble pårørende bedt om å vurdere ulike aspekter ved poliklinikken de tilhører, ved hjelp av spørreskjema.

Prosjektet har resultert i Folkehelseinstituttets rapport «Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1 – nasjonale resultater». Resultatene blir oppgitt i seks indikatorer som rangerer konsultasjonen, organiseringen, utstyret som barna bruker, sykepleierne, legen, og opplevd resultat av oppfølgingen på poliklinikken.

Skal følges opp

– Jeg er glad for at Barnediabetesregisteret har klart å gjennomføre en undersøkelse hvor pårørende til barn med diabetes type 1 i Norge får fortalt om sine erfaringer på norske barnepoliklinikker, sier Skrivarhaug.

– Barnediabetesregisteret håper å kunne gjennomføre denne typen brukerundersøkelse cirka hvert tredje år, for å vurdere om vi blir bedre, avslutter hun.

Les hele rapporten her.