Rammer de fattigste:

Fare for global insulinmangel innen ti år

Tilgangen til insulin øker ikke i samme takt som antall personer med diabetes type 2 i verden. Over halvparten av dem som trenger insulin vil ikke kunne få det om ti år, mener amerikanske forskere.

Av Sven Grotdal

KOSTBART: For de fattigste i land som Senegal i Afrika er insulinbehandling svært kostbart, og disse vil bli hardest rammet av en insulinmangel.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

I en ny studie, som er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet The Lancet, forutses det at antall voksne personer med diabetes type 2 på verdensbasis vil øke fra 406 millioner i 2018 til 511 millioner i 2030.

Forskerne har sett på hvordan diabetes vil utvikle seg de neste tolv årene, spesielt hvordan antall pasienter vil øke, for å forutse mengden insulin man vil trenge, og om alle som har behov for medisinen vil få tilgang til den, melder TV2.

Svaret på det siste er altså nei:

  • Innen 2030 forventes det at 79 millioner voksne med diabetes type 2 vil ha behov for insulin, en økning på 20 prosent fra i dag.
  • Fortsetter legemiddelindustrien med de samme nivåene på insulinproduksjonen som i dag, vil bare halvparten av de som trenger det, 38 millioner mennesker, kunne få det insulinet de trenger.
  • Det betyr at rundt 40 millioner mennesker ikke vil få behandlingen de trenger.

– Ytterst utilstrekkelig

– Disse estimatene viser at de nåværende nivåene av tilgang til insulin er ytterst utilstrekkelig sammenliknet med det anslåtte behovet, spesielt i Afrika og Asia, og større innsats burde legges ned i å overvinne denne truende helseutfordringen, sier doktor Sanjay Basu, assisterende professor i medisin på Stanford Universitetet i USA, som ledet forskningen, til CNN.

Ifølge studien er insulinbehandling kostbart og Afrika, Asia og Oseania, og personer med diabetes her vil bli hardest rammet av en insulinmangel.

– Med mindre myndighetene setter i gang initiativer for å gjøre insulin mer tilgjengelig og rimeligere, så vil bruken av det alltid være langt fra optimal, sier Sanjay Basu ifølge TV2

Nyanserer

Kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet, Turid G. Spilling, sier at det er bekymringsverdige opplysninger de amerikanske forskerne kommer med.

Men hun nyanserer også bildet litt og viser til at det skjer stor utvikling innen medikamenter for behandling av diabetes type 2.

– Flere av de nye medikamentene som er på vei, vil muligens kunne overta for noe av insulinbruken, både alene og fordi det nå forskes mer på kombinasjonsbruken av disse. Behovet for insulin kan derfor ikke kun kobles opp mot antall som har diabetes type 2, sier hun.