A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ø Å


Har du tilføyninger, oppdateringer eller savner du en forklaring på et ord?
 Send en mail til nina.rye@diabetes.no. Leksikonet er kvalitetssikret av medisinsk medarbeider.

A    
ACE-hemmere Alkohol
Addisons sykdom Antidiabetika
Adrenalin Anti-GAD
Adrenerge/autonome symptomer Aterosklerose (åreforkalkning)
Advokathjelp Arvelighet
Akutte komplikasjoner Autoimmune sykdommer
Alfaceller Autonom nevropati
   
B  
Barnehage Blodsukkerapparat (bruk av) 
Basalinsulin  Blodsukkeret påvirkes av? (spørsmål/svar)
Behandlingsmål  Blodsukkermåling 
Behandlingsretningslinje Blå resept 
Beta-blokkere  "Brittle" diabetes 
Betaceller  Brukermedvirkning 
Blodfortynnende midler v/diabetes  Bukspyttkjertel
Blodsukker  
   
C  
Charcots fot   
C-peptid   
Cøliaki og diabetes  
   
D  
Dawn-fenomenet Diabeteskurs (starkurs)
Dehydrering Diagnose diabetes
Demens Diaré (Når du er syk)
Diabetes insipidus  Dupuytrens kontraktur
Diabeteskoma Dykking 
   
E   
Egenmelding
 
Eksamen
 
Ereksjonssvikt    
   
F   
Fallskjermhopping  Frukt og bær
Fagprosedyre oppfølging i kommunehelsetjenesten Fruktose 
Fastende blodsukker  Føling og lavt blodsukker (hypoglykemi)
Forsikringer  Førerkort 
Fotterapeut  Føtter (fotkomplikasjoner) 
Frozen shoulder   
   
G   
Gastrisk bypass  Glukosebelastning 
Gastroparese  Glukoseintoleranse 
GI og GB-liste Glykemisk belastning (GB) 
Glukagon  Glykemisk indeks (GI) 
Glukokinase  Grunnstønad 
Glukoneogenese  Grønn resept (Livsstilsintervensjon)
   
H   
HbA1c    Hudsykdom (følgesykdom)
Hemokromatose (bronsediabetes)  Hurtig-/kortidsvirkende insulin 
Hjelpemidler  Hypertensjon (høyt blodtrykk) 
Hjelpestønad  Hypoglycemia unawareness 
Hjerneslag (komlikasjon)  Hypotyreose (lavt stoffskifte) 
Hjerteinfarkt (komplikasjon) Høyt blodsukker (hyperglykemi) 
Hjerte- og karsykdom (komplikasjon)   
   
I   
Individuell plan  Insulinpenn 
Influensa (Når du er syk)  Insulinpumper og sensorer 
Injeksjon og injeksjonssteder  Insulinresistens (nedsatt insulinfølsomhet) 
Insulin (typer) Insulinsjokk 
Insulinmangelsykdommer (artikkel)  
   
K   
Kanel (virker naturmedisin?)  Klinisk ernæringsfysiolog  
Karbohydrater  Kolesterol 
Karbohydratvurdering Kompartmentsymdrom (kronisk) (følgesykdommer)
Karpaltunnelsyndrom (følgesykdommer) Komplikasjoner ved diabetes 
Ketoacidose (syreforgiftning)  Kosttilskudd 
   
L   
LADA  Lettprodukter (artikkel) 
Langtidsvirkende insulin  Lipodystrofi (infiltrater) 
Lavkarbokosthold (artikkel) Livsstilsintervensjon
Lavt blodsukker - føling (hypoglykemi)  Lærings- og mestringssentre (LMS) 
Leddplager-/smerter (følgesykdommer)  
   
M   
Menstruasjon og diabetes Mikroalbuminuri
Metabolsk syndrom Mmol/l  
Middelhavskost  MODY og nyfødtdiabetes
MIDIA  Motregulering 
   
N    
Narkotika  NOKLUS diabetesskjema 
Nedsatt glukosetoleranse  NPH insulin (middels langtidsvirkende)  
Nevropati  Nyreskade (nefropati) 
Nevroglykopeniske symptomer  Nyreterskel
   
O   
Omregning fra mg/dl til mmol/l  Opplæring 
Omsorgspenger/-dager ved sykt barn (økonomisk støtte) Opplæringspenger (økonomisk støtte) 
Oppkast (Når du er syk) Overgangsalder og diabetes
   
P    
Periodontitt  Psykisk helse 
Postprandialt blodsukker  Pubertet 
Potet og pasta   
   
R    
Reaktiv hypoglykemi  Rettigheter 
Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner  Rettigheter for barn 
Remisjonsfasen  Rutinekontroller 
   
S    
Skole og barnehage - rettigheter  Sykdom (Når du er syk) 
Slitenhet (diabetisk)  Symptomer på diabetes 
Spiseforstyrrelser  Særfradrag 
Startkurs (diabeteskurs) Søtsaker og snacs 
Steroidbehandling  Søtningsstoffer
Svangerskap og fødsel v/kjent diabetes Søvn og søvnapné
Svangerskapsdiabetes  
   
T   
Tatovering og piercing  Transplantasjon 
Tenner og tannkjøttsykdommer  Triggerfinger (bla litt ned på siden)
Tobakk  Typer diabetes 
   
U    
Utdanning   
Utenlandsreiser   
   
V    
Vesker (til diabetesutstyr)   
   
Y    
Yrkesvalg   
   
Ø  
Øycelletransplantasjon   
Øyesykdommer   
   
Å  
Årsaker til diabetes   
Årskontroll